Grote bijval voor Draagvlakvariant

Ruim 200 Wageningse inwoners namen op 17 februari deel aan de bijeenkomst in De Vredehorst. Daar presenteerden we onze visie op bevordering van doorstroming en bereikbaarheid in Wageningen. Behalve inwoners uit alle wijken van Wageningen en leden van diverse maatschappelijke groeperingen waren ook leden van de gemeenteraad en wethouder Ter Maat aanwezig.

Bijeenkomst Vredehorst

Na beantwoording van vragen aan de opstellers werden groepsgewijs levendige gesprekken gevoerd bij duidelijke ontwerptekeningen van de voorgestelde maatregelen. Bij een peiling op het eind van de bijeenkomst bleek het draagvlak voor de plannen groot te zijn: slechts 5 aanwezigen ondersteunden de plannen niet.

Aandachtspunten en kanttekeningen die werden genoemd zullen we verwerken in een definitieve versie van het rapport, dat daarna aan de gemeenteraad en provincie zal worden aangeboden. Ook gaan we nog in overleg met de grote werkgevers. Daarmee wordt niet alleen een zo groot mogelijk draagvlak nagestreefd, maar ook dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdragen aan de gewenste verbetering.