Rondje campus ramp voor Wageningen

De coalitie Wageningen Goed op Weg vindt het rondje campus geen oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. “Het rondje is veel duurder dan het lijkt” aldus woordvoerder Peter Spitteler. “Behalve de kosten van minstens 14 miljoen voor grondaankoop en asfalt zou immers een deel van het Binnenveld worden opgeofferd dat heel belangrijk is voor de inwoners”.

Vele Wageningers gebruiken het om te recreëren en van natuur en landschap te genieten. Het aantrekkelijke landschap rond Wageningen is een kernwaarde van de stad. Dat mag niet zomaar opgeofferd worden aan een minimale vergroting van de autobereikbaarheid. De veroorzaakte schade aan natuur en landschap is onherstelbaar. Het rondje campus zou dwars door het minstens 200 jaar oude Dassenbos lopen, langs de populaire autovrije Dijkgraaf en vlak langs het provinciale Stiltegebied, waar de provincie als doel heeft de stilte te beschermen en te ontwikkelen.

Ook voor de leefbaarheid van de wijk Noordwest zou het rampzalig zijn. Het veranderen van een fietspad in een rondweg heeft grote gevolgen voor het woon- en leefgenot.

De maatschappelijke kosten maken het plan voor een rondje campus onverantwoord. Deze kosten worden in de berekening van de gemeente en provincie niet meegenomen. Om dezelfde reden zien we ook niks in andere rondwegplannen of de noordelijke inprikker, die bovendien niet nodig blijkt voor een betere bereikbaarheid van de Campus. Er zijn betere, meer voor de hand liggende, en zelfs goedkopere alternatieven.

Dijkgraaffoto

De coalitie roept de gemeenteraad op een besluit te nemen dat dat leefbaarheid, natuur en bereikbaarheid voor àlle verkeersdeelnemers vergroot in plaats van schaadt en dat de unieke kenmerken van Wageningen versterkt in plaats van aantast.