Noordelijke Inprikker: teleurstellende beantwoording zienswijzen

De bestemmingsplanprocedure voor de Noordelijke Inprikker is gestart. Negen Wageningse burgers en organisaties hebben een zienswijze ingediend. Wageningen Goed op Weg is verbijsterd over de antwoorden van het college van B&W op de zienswijzen: het lijkt er sterk op dat het besluit omtrent de Noordelijke Inprikker al genomen is en dat de inspraakprocedure nog slechts als formaliteit wordt gezien. WGoW heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad uitvoerig aangegeven waar volgens haar de beantwoording van de zienswijzen tekortschiet.

160420 Zienswijzennota