Zes organisaties van Wageningen Goed op Weg (WGoW) hebben besloten niet mee te doen met de ontwerpateliers in het kader van ‘Wageningen Beter Bereikbaar’. Het gaat om de Stichting Wageningen Goed op Weg, Fietsersbond Wageningen, Mooi Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst, Wagenings Milieu Overleg en Bewonersvereniging Noordwest. Platform Duurzaam Wageningen beraadt zich nog over deelname.

De reden is dat de provincie niet bereid is om andere varianten buiten het zoekgebied in de ontwerpateliers te betrekken. Tijdens de klankbordgroep kwamen nieuwe feiten op tafel, die daar wel voor pleiten. Uit berekeningen met het geactualiseerde verkeersmodel bleek dat alle 6 varianten goed scoorden op verkeersafwikkeling. Ook de eerder afgevallen Sobere Geoptimaliseerde A-variant, waarvoor in de samenleving en de gemeenteraad veel draagvlak was, gaf nu een “goede” doorstroming, waar die eerder “redelijk” was. Dit zijn nieuwe feiten, die volgens WGoW moeten leiden tot een heroverweging van de varianten en het zoekgebied.

Volgens haar eigen NRD en op vraag van de Commissie m.e.r. zou de provincie de 6 varianten vóór de ontwerpateliers toetsen aan: het nieuwe verkeersmodel, de aangescherpte doelstelling, meetbare criteria en de ladder van Verdaas. Hiermee moest de trechtering opnieuw gedaan worden. Tijdens de klankbordgroep zijn echter alleen resultaten van de toetsing aan het verkeersmodel getoond. De toetsing aan de andere criteria en daarmee de nieuwe trechtering hebben dus nog niet plaatsgevonden. Toch gaat de provincie al beginnen aan de ontwerpateliers voor de campusroute. Dit is onbehoorlijk bestuur. Organisaties worden voor het blok gezet, zonder geïnformeerd te zijn.

Vandaar het besluit van de organisaties: “Wij werken niet mee aan ontwerpateliers binnen de beperkte kaders die de provincie stelt, zonder onderbouwing daarvoor en zonder informatie over de nieuwe trechtering en modelberekeningen. De campusroute is volgens ons geen duurzame oplossing voor de bereikbaarheid. Wij doen alleen mee als er volledige informatie komt over de nieuwe trechtering en de geactualiseerde Draagvlakvariant en A-varianten worden meegenomen.”