Naar een beter 2021

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, december 2020

Het afgelopen jaar zal ons allen nog lang heugen en zeker een plek in de geschiedenisboeken krijgen. Bijzonder om mee te maken, maar wat hádden we alle ellende van 2020 graag willen missen! Toch heeft 2020 ons ook veel positiefs gebracht: de hernieuwde waardering voor natuur en landschap bijvoorbeeld, en het besef dat we vaak te gemakkelijk voorbij gingen aan de zaken die juist het belangrijkst bleken in ons leven. Gezondheid, tijd met je familie, vrienden en collega’s, lekker uitgaan, samen genieten van kunst en cultuur; wat vonden we het allemaal vanzelfsprekend toen het er was en wat schrokken we toen het opeens wegviel. We kregen een collectieve wake-up call en dat heeft velen aan het denken gezet.

Met de Omgevingswet naar andere omgangsvormen
Dat gold ook voor het denken over onze mobiliteit: moeten we echt iedere dag in de auto om met z’n allen op dezelfde tijd op dezelfde plek aan het werk te gaan of kan het ook anders? En alhoewel het besluit van de provincie om geen nieuwe weg rondom de campus aan te leggen naar eigen zeggen weinig met Corona van doen had, past het wel binnen dat nieuwe denken. Met dit besluit kwam een eind aan een complex politiek dossier dat werd getekend door zes jaar strijd over meer asfalt door het Binnenveld versus alternatieve oplossingen. Het bleek lange tijd erg lastig om in gesprek te komen met onze provinciale bestuurders. We wilden zo graag al onze kennis, ervaring en goede wil met hen delen maar wat weerhield hen er toch van om op inhoud het gesprek met ons aan te gaan? Het voelde alsof we beleefdheidshalve werden aangehoord, niet dat er echt naar ons werd geluisterd. Vooral onder druk van de verkeers- en milieuonderzoeken veranderde dit afgelopen jaar en ontstond gelukkig meer ruimte voor dialoog. We hopen dat dit een eerste stap is richting de nieuwe omgangsvormen die de Omgevingswet met ingang van 2022 vraagt: ga vroegtijdig met elkaar in gesprek over initiatieven en geef de kennis en ervaring van inwoners de ruimte in het begin van planprocessen. Het zal leiden tot betere plannen met meer draagvlak waarbij de energie in de kwaliteit van de leefomgeving wordt geïnvesteerd, niet in juridische procedures waarin iedereen elkaar na een snel genomen besluit vanuit het eigen schuttersputje bestookt.

In 2021 samen rond de tekentafel
Voor ons wordt 2021 het jaar waarin we aanschuiven bij de ontwerpateliers van de provincie om de aanpassing van de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk vorm te geven. Het zal een uitdaging zijn om daarover digitaal met elkaar in gesprek te gaan maar we gaan ons uiterste best doen om onze input in welke vorm dan ook goed over het voetlicht te krijgen.

Waarover de gesprekken zullen gaan? Denk aan de inrichting van de Nijenoordallee, het tegengaan van overlast voor alle omwonenden, de ondertunneling bij de Bornsesteeg, een goede fietsontsluiting van de fietsparkeerkelder voor 1300 fietsen en onze voortdurende vraag om aandacht voor slimme mobiliteit. Natuurlijk zal ook de westelijke ontsluiting van de campus een belangrijk gespreksonderwerp worden. De provincie wil hiervoor een breed opgezette inspraakbijeenkomst organiseren. Onze inzet blijft in ieder geval gericht op een optimale verkeerssituatie en leefomgeving voor alle Wageningers. Nog genoeg te doen dus!

Het vervolgtraject zal er wel anders uit gaan zien. Nu het besluit is gevallen om geen nieuwe Campusroute aan te leggen, zullen we onze aandacht minder op het politiek-bestuurlijke proces hoeven te richten en kunnen we ons meer inhoudelijk richten op het ontwerpproces en de te treffen maatregelen. We verwachten niet dat we u daar iedere maand over hoeven bij te praten, vandaar dat deze column in 2021 ieder kwartaal wordt verzonden en niet meer iedere maand. U kunt er echter op vertrouwen dat wij u tussentijds zullen informeren mocht daar aanleiding toe zijn. Wij blijven uiteraard ook openstaan voor uw ideeën over de bereikbaarheid van Wageningen, of het nu via OV, auto, fiets of te voet is. Dat kan via bestuur@wageningengoedopweg.nl

Voor nu wensen we u een heel goed en vooral gezond 2021 toe, we gaan er samen wat moois van maken!

Via deze column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/