Artikelen door Beheerder

Hoe nu verder na de reactie van GS op de ingebrachte zienswijzen?

WGoW is teleurgesteld over het onlangs ontvangen besluit en de reactie van Gedeputeerde Staten. Nagenoeg alles wat de commissie m.e.r. naar voren heeft gebracht wordt overgenomen, alles wat door organisaties en inwoners is aangegeven wordt terzijde gelegd of doorgeschoven naar het MER-onderzoek en andere onderzoeken. Het wordt ervaren dat Gedeputeerde Staten de inbreng van inwoners […]