Persbericht

Eerste reactie Wageningen Goed op Weg op MER

WGoW gaat het rapport uiteraard goed bestuderen en deze eerste reactie moet dan ook gezien worden als een eerste reactie.

Het Milieu Effect Rapport (MER) waar we zo lang naar hebben uitgekeken komt op een bijzonder moment: we weten totaal niet wat de gevolgen zullen zijn van de corona-crisis op automobiliteit. Wat wordt het nieuwe Normaal? De huidige crisis biedt naast veel ellende ook nieuwe kansen om nog eens naar ons mobiliteitsgedrag te kijken. Recent onderzoek laat zien dat het thuiswerken door de coronacrisis sterk in populariteit is toegenomen. Er zal op het gebied van mobiliteit een nieuw normaal gaan ontstaan, maar voor we dat in beeld hebben, zijn we een paar jaar verder. Het betekent dat de verkeersmodellen op basis waarvan nu wordt aangegeven of een variant qua verkeerscapaciteit voldoet of niet, niet langer valide zijn.

Reden te meer om nog beter te kijken naar de mogelijkheden die de ladder van Verdaas biedt en niet alleen maar te kijken naar de (veronderstelde) groei van het autoverkeer.

De doorstroming van de Campusroute varianten die als verkeersveilig worden aangemerkt en de Alternatief Bestaande Route (ABR) verschillen nagenoeg niet. Ook de kosten verschillen nauwelijks. Het grootste verschil tussen ABR en Campusroutes zit in de gevolgen voor gezondheid, natuur en landschap. We zien daarom dat onze eigen Draagvlakvariant serieuze kans maakt. Denk er daarbij ook aan dat:

  • de Campusroutes ten koste gaan van het park Noordwest en een deel van het Dassenbos;

  • de toename van schadelijke stikstofneerslag bij de campusvarianten aanzienlijk hoger is dan bij de ABR;

  • in het rapport wordt gesproken over een vernietiging van belangrijk leefgebied van meerdere beschermde planten en diersoorten bij de campusroutes in tegenstelling tot de ABR;

  • de campusroutes de cultuurhistorische waarden aanzienlijk aantasten. We zien ook dat de ABR niet op hetzelfde niveau is uitgewerkt als door WGoW is gevraagd. Anders was er ook een ABR-variant uitgewerkt waarbij de sloop van een historische boerderij niet nodig is.

 

Wij vinden het buitengewoon onverstandig om nu een beslissing te nemen over een Campusroute die een groot aantal negatieve effecten met zich mee brengt voor gezondheid, milieu en landschap. Veel verstandiger is om voor de ABR te kiezen en daar stapsgewijze mee aan de slag te gaan. Overeenkomstig onze eerdere aanbevelingen.

 

Wij stellen voor nog serieuzer naar het instrument van de Ladder van Verdaas te kijken en het instrument betaald parkeren en onze Draagvlakvariant daarbij te betrekken. Gelet op de doelen van de provincie en ook de gemeente lijkt ons een keuze voor de ABR met toevoeging van elementen uit de Draagvlakvariant als voorkeursalternatief voor de hand liggend

 

Namens WGoW,

Peter Spitteler, voorzitter

22 april 2020