Persbericht

Wageningen Goed op Weg (WGoW) biedt petitie “Geen rondweg door het Binnenveld!” aan Provinciale en Gedeputeerde Staten

De provincie Gelderland heeft onder de naam Beter Bereikbaar Wageningen onderzoek laten doen naar oplossingen om de autobereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Het project loopt al een groot aantal jaren, maar het ziet er naar uit dat de provincie dit najaar hierover een definitief besluit neemt. De provincie was vooralsnog voornemens een zogenaamde Campusroute aan te leggen: een weg dwars door het Binnenveld, langs de oostkant van de wijk Noordwest en dwars door het zogeheten Dassenbos. Na druk van maatschappelijke organisaties en op basis van feitelijke verkeerstellingen is een Alternatief Bestaande Route (ABR) als mogelijke oplossing toegevoegd.

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten een concept-MER vrij gegeven waarin de milieugevolgen van zowel de Campusroute (een aantal varianten) als het ABR in beeld zijn gebracht. Inwoners, bedrijven, instellingen en ook de gemeenten Wageningen en Ede zijn gevraagd een advies uit te brengen over de keuze die zij voorstaan. Wageningen Goed op Weg zal adviseren om te kiezen voor het Alternatief Bestaande Route en bij voorkeur een PLUS-variant, een variant waar nog een aantal extra verbeteringen op de ABR zijn opgenomen. Op 15 juli stuurt WGoW haar definitieve advies aan de provincie.

Wageningen Goed op Weg heeft enige tijd geleden een petitie opgesteld met de volgende tekst:

De provincie Gelderland heeft in juli 2017 de regie overgenomen van de gemeente en wil door middel van een inpassingsplan zelf een autoweg om de Campus realiseren, door het Binnenveld, langs Noordwest en door het Dassenbos. Deze weg zal enorme schade toebrengen aan natuur, landschap en leefomgeving. De provincie stelt dat deze nieuwe autoweg noodzakelijk is om de bereikbaarheid te verbeteren. Zie: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Volgens Wageningen Goed op Weg is een nieuwe weg helemaal niet noodzakelijk. Ook zijn er voldoende alternatieve maatregelen mogelijk om de bereikbaarheid op een duurzame manier te verbeteren zonder de leefbaarheid en het landschap blijvend aan te tasten. Op de website www.wageningengoedopweg.nl vindt u informatie over onze voorstellen.

De ondertekenaars van deze petitie spreken zich uit tegen de aanleg van een nieuwe autoweg door het Binnenveld. Zij steunen de stap-voor-stap verbetering van de bereikbaarheid zoals die onder meer door Wageningen Goed op Weg wordt bepleit. Deze is gebaseerd op de ladder van Verdaas en gericht op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Zij vragen de provincie Gelderland hier samen met alle betrokkenen serieus werk van te maken.

Op woensdag 8 juli om 9.30 uur wordt deze petitie met nu reeds meer dan 4.300 handtekeningen op het provinciehuis aangeboden aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten door de voorzitter van WGoW.

Contact

Voor vragen over de inhoud van dit persbericht: Peter Spitteler, mail of telefoon 0651810602

Nadere informatie kunt u terugvinden via www.wageningengoedopweg.nl.