Binnenveld: kip met de gouden eieren

Zo’n 200 Wageningers liepen zaterdagmorgen 18 juni eensgezind en kordaat een “Rondje Binnenveld”. Daarmee wilden zij uitdragen dat ze veel waarde hechten aan een onverstoord Binnenveld.

Dit gebied wordt bedreigd door mogelijke aanleg van nieuw asfalt zoals de “noordelijke inprikker” en het “rondje campus”. Met realisatie van dat soort plannen gaan rust en kwaliteit van dit uitloopgebied – door de provincie nota bene aangewezen als stiltegebied – onherroepelijk verloren. Ook het woongenot van de wijk Noordwest zou er danig op achteruitgaan.

Draagvlakvariant

Er zijn echter goede alternatieven om de bereikbaarheid op peil te houden. Door de bestaande infrastructuur te upgraden en tevens flankerende maatregelen te nemen (zoals betere verbindingen voor fiets en openbaar vervoer, carpooling, werktijdspreiding, betaald parkeren op de campus etc.) kan de bereikbaarheid óók worden geborgd. Daarbij is verdubbeling van de Nijenoordallee geen must. Een creatieve win-win-oplossing, dus.

De politiek is nu aan zet. Deelnemers aan de wandeldemonstratie hopen dat die lef toont en niet de kip met de gouden eieren slacht.

160618 Protestmars 13 lores

160618 Protestmars 07 lores

160618 Protestmars 17 lores